บอร์ด ปปท. เคาะตั้งอนุไต่ส่วนข้อเท็จจริงคดีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 33 จว. มีผู้ถูกกล่าวหา 158 ราย ระดับ ผอ.ศูนย์ 35 ราย

6 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)ได้ประชุมพิจารณาสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จริงการทุจริตเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพร้อมแผนประทุษกรรมที่ตรวจสอบพบ ซึ่งป.ป.ท.เสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.พิจารณาเพื่อลงมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนความผิดทางอาญากับผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมการไต่ส่วน 16 จังหวัด ประกอบด้วย 1. จังหวัดปัตตานี2. จังหวัดสตูล3. จังหวัดสงขลา4. จังหวัดชุมพร5. จังหวัดภูเก็ต6. จังหวัดระนอง7. จังหวัดแม่ฮ่องสอน8. จังหวัดลำปาง9. จังหวัดพิษณุโลก10. จังหวัดพิจิตร 11.จังหวัดกำแพงเพชร12. จังหวัดจันทบุรี 13. จังหวัดสระบุรี14. จังหวัดลพบุรี15. จังหวัดสมุทรสงคราม16. จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังมี นิคมสร้างตนเองฯ 1 แห่ง คือ 1. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ และศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ฯ 1 แห่ง คือ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้รวมสรุปผลที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้ว จำนวน 33 จังหวัด ซึ่งจะมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น 158 คน ประกอบด้วย ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 35 คน ตำแหน่งผอ.นิคมสร้างตนเอง 1 คน ตำแหน่งผอ.ศูนย์ประสานงาน 1 คน และระดับเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนฯ 121 คน รวมทั้งสิ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน