ครม.ตั้ง ‘ปรเมธี วิมลศิริ’นั่งปลัดพม. แทน‘พุฒิพัฒน์’ หลังถูกแขวนปมทุจริตเงินคนจน

วันที่ 10 เม.ย.  รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ตามที่ ครม.เคยมีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เสนอให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงพม. พ้นจากตำแหน่งไว้ก่อน จากกรณีปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงพม.นั้น ในที่ประชุมครม.วันนี้ จึงมีมติรับโอนนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ มาดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพม.


ครม. เห็นชอบให้สศช. รับโอนนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปเป็นเลขาธิการสศช. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพุฒิพัฒน์ พ้นจากปลัดพม.