อังกฤษเปิดรับสมัครทุนวิจัย : แลกเปลี่ยนการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants)

27 ส.ค. 2561 - 14:00 น.

อังกฤษเปิดรับสมัครทุนวิจัย : แลกเปลี่ยนการวิจัยและนวัตกรรม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

(Newton Mobility Grants)

ทุนประเภทการแลกเปลี่ยนด้านวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ให้การสนับสนุนนักวิจัยในประเทศไทย เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับนักวิจัยใน สหราชอาณาจักรผ่านโครงการวิจัยเฉพาะที่กำหนดขึ้นร่วมกัน

ทุนนี้มีระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการเริ่มสร้างพันธมิตรความร่วมมือใหม่ระหว่างนักวิจัยที่ยังไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน หรือการริเริ่มงานวิจัยใหม่ระหว่างนักวิจัยซึ่งเคยทำงานร่วมกันในอดีต

วัตถุประสงค์ของทุนนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมของประเทศไทย และเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยสหราชอาณาจักร

ทุนนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการเดินทางเยือนทีมวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงบประมาณที่สามารถขอรับการสนับสนุนจึงครอบคลุมค่าเดินทางและค่าเลี้ยงชีพ ค่าฝึกอบรม และค่าเล่าเรียนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนวิจัยนิวตันยังคาดหวังว่าการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพันธมิตรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมเพื่อขอรับทุนจากกองทุนนิวตัน (Newton Fund) ในโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป
ข้อกำหนดคุณสมบัติ


อังกฤษเปิดรับสมัครทุนวิจัย

ข้อเสนอโครงการต้องพัฒนาโดยนักวิจัยในประเทศไทยร่วมกับนักวิจัยในสหราชอาณาจักร ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือประสบการณ์การทำวิจัยที่เทียบเท่า และมีสัญญาแบบถาวรหรือกำหนดระยะเวลาแน่นอนกับมหาวิทยาลัยครอบคลุมระยะเวลาของโครงการ โดยความร่วมมือควรเป็นแบบทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กำหนดร่วมกันหรือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยปัจจุบันของนักวิจัย

ทุนวิจัยนิวตันประเภทการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ที่บริหารจัดการโดย British Academy ครอบคลุมสำหรับนักวิจัยที่ทำงานในทุกสาขาภายในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยปัจจุบันเปิดให้สำหรับประเทศต่อไปนี้
• จีน
• เม็กซิโก
• แอฟริกาใต้
• ตุรกี
• ไทย

สำหรับรายละเอียดของทุนสามารถดูได้ที่คู่มือการสมัคร : Newton Mobility Grants

มูลค่าและระยะเวลา
ทุนนี้มีระยะเวลาหนึ่งปี และสนับสนุนค่าเดินทางและค่าเลี้ยงชีพ สำหรับรายละเอียดของทุนสามารถดูได้ที่คู่มือการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
การสมัครกำหนดเวลาภายในวันที่: 5 กันยายน 2561
การรับทุนต้องเริ่มไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2562

ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้ กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือการสมัครขอรับทุน และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์ไปที่ newtonfund@britac.ac.uk หรือ โทร +44 (0) 207 969 5288

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อังกฤษเปิดรับสมัครทุนวิจัย : แลกเปลี่ยนการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง