ศิริราช จัดเวชศาสตร์ฟื้นฟู กระชากวัย หัวใจเกินร้อย ชะลอภาวะติดบ้านติดเตียง

ศิริราช จัดเวชศาสตร์ฟื้นฟู กระชากวัย หัวใจเกินร้อย ชะลอภาวะติดบ้านติดเตียง

พญ.ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้รับผิดชอบ โครงการ CSR with CBR (Community-based rehabilitation) ได้นำบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม “เวชศาสตร์ฟื้นฟู กระชากวัย หัวใจเกินร้อย” ที่ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โดยเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อชะลอภาวะติดบ้านติดเตียง รวมถึงสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดภาวะพึ่งพิงผู้อื่น

โดย กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สูงอายุประมาณ 10 คน สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมในโครงการ Train the trainer for senior facilitator as health promotor agent (การอบรมผลิตวิทยากรอาวุโสนำร่องเพื่อรณรงค์สุขภาวะทางกายและจิตแก่ประชากรสูงอายุ)

ทั้งนี้วางเป้าหมายระยะยาวให้มีวิทยากรอาวุโสในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถฟื้นฟูดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจของคนในชุมชนด้วยกันเองได้ตามหลักของ CBR

บทความก่อนหน้านี้ถ้ำหลวง : อีลอน มัสก์ขึ้นศาลลอสแอนเจลิส คดีหมิ่นประมาทเวิร์น อันสเวิร์ธเป็นพวก “ใคร่เด็ก”
บทความถัดไปความจริงอยู่ที่ปลายฟ้า? ภาพยูเอฟโอของ บิลลี ไมเออร์