กอ.รมน. เร่งช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

4 พ.ย. 2563 - 07:57 น.

อุทกภัย – กอ.รมน. เร่ง ช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมเตรียมเร่งบูรณาการป้องกันและแก้ไขในพื้นที่ ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ขณะที่ ผบ.ทบ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังอุทกภัย และกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้แถลงสรุปผลการช่วยเหลือจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจ, พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน โดยการอำนวยการของ ผอ.รมน.จ.นครราชสีมา และ รอง ผอ.รมน.จ.นครราชสีมา ฝ่ายทหาร ด้วยการร่วมบูรณาการ ประสานงาน ภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน เข้าร่วมให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมทั้งวางแผน ป้องกัน และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน 3 ระดับ ได้แก่ ก่อนเกิดอุทกภัย, ในระหว่างเกิดอุทกภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย ดังนี้

1. เข้าร่วมอยู่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กอ.ปภ.นครราชสีมา ตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยด้วยการประมาณสถานการณ์ จากข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลจากทุกส่วนราชการ นำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดพื้นที่และผลกระทบในทุกมิติ อีกทั้งได้ใช้เครือข่ายมวลชนในพื้นที่แจ้งเตือน เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์

พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยจากมวลชน ที่ได้รับการฝึกจาก กอ.รมน.นครราชสีมา อาทิ อพป. ทสปช. เยาวชนปกป้องผืนป่า, ปราชญ์เพื่อความมั่งคง, ผู้นำสื่อมวลชนสัมพันธ์ และกลุ่มเครือข่ายข่าว ฯ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการประสานการปฏิบัติร่วมกับ ศบภ.มทบ.21, ปภ.นครราชสีมา., สนภ.5 นทพ. และภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

2. ขั้นการเกิดภัยพิบัติ ร่วมบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น ประสานเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้น (ถุงยังชีพ อาหาร ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น) พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจ ช่วยประสานงานแจ้งความต้องการของผู้ประสบภัยให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมจัดระบบความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการอย่างทั่วถึงและทันเวลา

3. ขั้นการซ่อมแซมและฟื้นฟู ประสานและสำรวจความต้องการของชุมชนในการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ในวันที่ 2 พ.ย.63 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังอุทกภัยใน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ และได้มอบถุงยังชีพ ให้การรักษาพยาบาล รวมถึงการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยได้ตลอดเวลาและได้ให้กำลังใจกับผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี ที่สำคัญขอให้มีการระมัดระวังในเรื่องการป้องกันโรคโควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กอ.รมน. เร่งช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง