นฤมล แจง ความคืบหน้า แก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการแห่งรัฐ

10 มี.ค. 2564 - 12:07 น.

สวัสดิการแห่งรัฐ – ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนโยบาย 9 ด้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรมหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ที่ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในหลายประเด็น อาทิ การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคลการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม กรณีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ชุมชนที่เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้ประชาชนสามารถเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการต่างๆ พร้อมหารือเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประชาชน


ในส่วนที่กระทรวงแรงงานดำเนินการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและขับเคลื่อนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน คือ การแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า คณะทำงานเร่งรัดติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการแห่งรัฐ มีมติให้ชะลอการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นไว้ก่อน

ตลอดจนพิจารณาแนวทางเยียวยาผู้สูงอายุ และให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ชะลอการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ก่อนตามที่เสนอ

และให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง และกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เรื่องความซ้ำซ้อนของสิทธิ์สวัสดิการอื่นของผู้สูงอายุ

“คณะอนุกรรมการ จะเร่งติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ มิติ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมช.แรงงาน กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ นฤมล แจง ความคืบหน้า แก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง