ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่น 56

14 ต.ค. 2564 - 16:06 น.

ที่วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

หลักสูตรการทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพอากาศ เพื่อเตรียมกำลัง ให้มีขีดความสามารถใช้กำลังในการปฏิบัติการทางทหาร ในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งมีความตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์ เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม ในอดีตที่ผ่านมาวิทยาลัยการทัพอากาศได้พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูง สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศและประเทศชาติ

โดยหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่นักศึกษาควรได้ศึกษา ยึดถือเป็นแนวทาง และนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนนักศึกษาในทุกๆ ด้าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ดังนั้น ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่น 56
ข่าวที่เกี่ยวข้อง