กอ.รมน.-กปน. ลงนามร่วม โครงการฯน้ำประปา เพื่อคุณภาพชีวิตปชช.

26 ม.ค. 2565 - 16:50 น.

กอ.รมน. ลงนาม MOU ร่วมกับ กปน. เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำประปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมรองรับการขยายตัวชุมชนเมืองพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ม.ค. 65) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) บูรณาการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน ระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) กับ กอ.รมน. ณ ห้องประชุม อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.(ส่วนกลาง)

โดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.รมน. และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก กปน. และ กอ.รมน. ร่วมพิธีฯ

ซึ่งการจัดพิธีลงนามดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) การตรวจคัดกรอง (ATK) การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี รวมถึงการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กปน. และ กอ.รมน. ในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ให้ได้รับการบริการน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยยังครอบคลุมถึงความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ แหล่งน้ำสำรอง เพื่อรองรับการผลิต และปริมาณการใช้น้ำของชุมชนเมือง ตลอดจนการร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับภัยพิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการและความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องตามพันธกิจ กอ.รมน. ในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสอดรับกับยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาศักยภาพสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ

โดยการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาและการเติบโตของชุมชนเมืองและชุมชนรอบนอก อันจะนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กอ.รมน.-กปน. ลงนามร่วม โครงการฯน้ำประปา เพื่อคุณภาพชีวิตปชช.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง