การเคหะฯ รวมพลังชุมชนดินแดง เสริมสร้างสุขภาวะ แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

28 ม.ค. 2565 - 11:24 น.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนงานของการเคหะแห่งชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนพัฒนาชุมชนดินแดง “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” นั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การเสริมสร้างสุขอนามัย การจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ “ตั้งรับ ปรับตัว” ชุมชนดินแดงน่าอยู่ รวมพลังชุมชนดินแดง ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยปัญหาฝุ่น PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และโครงการเคหะชุมชนดินแดง อยู่ในเขตที่มีฝุ่นหนาแน่นเป็นลำดับต้น ๆ ของพื้นที่ในกรุงเทพฯ จากปัญหาดังกล่าว การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชน จึงได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบปัญหาที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ได้รับมอบอุปกรณ์สปริงเกอร์ เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับติดตั้งในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) จากบริษัท SCG จำกัด และได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อทดลองและเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นอกจากนี้ ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ยังได้ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรอบรู้การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนเขตเมือง” ซึ่งมี นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการชุมชนเคหะชุมชนดินแดง 1-2 และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) เข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทักษะในการลดและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยในระดับชุมชนเขตเมือง พัฒนาทักษะในการจัดการเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ พัฒนารูปแบบเสริมสร้างความรอบรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนเขตเมือง พื้นที่เคหะชุมชนดินแดง

ทั้งนี้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ให้การสนับสนุนต้นไม้ลดฝุ่น คือ ต้นหม่อนเบอรี และได้ร่วมกันปลูกบริเวณสวนปลูกผักดาดฟ้า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงฯ พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการดำเนินงาน ได้แก่ เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 1 เครื่อง ป้ายสื่อสารเตือนภัยหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แนะนำการตรวจสอบค่า PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Air4Thai สามารถตรวจสอบได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS การรับรู้คุณภาพอากาศจะทำให้ได้เตรียมตัวและป้องกันตนเองก่อนออกจากบ้านได้ การประเมินภาวะสุขภาพ (คลินิกมลพิษ) ให้กับการเคหะแห่งชาติ เพื่อส่งมอบให้กับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G)

“แผนพัฒนาชุมชนดินแดง “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาในทุกมิติ สอดคล้องตามแนวนโยบายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เน้นย้ำ โดยการเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนชาวชุมชนดินแดงในการเสริมสร้างสุขอนามัย จัดการชุมชนที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง” นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวย้ำ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การเคหะฯ รวมพลังชุมชนดินแดง เสริมสร้างสุขภาวะ แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง