คกก.พิเศษรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

28 ม.ค. 2565 - 14:13 น.

คกก.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นตอบสนองความต้องการปชช. ในพื้นที่จชต. ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ดำรงชีวิตด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ปธ.คผบ.จชต.) และกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 6 ท่าน ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านต่างประเทศ, ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านประสานการมีส่วนร่วม ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ภายหลังมีการแต่งตั้งตามมติ ครม. ที่สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดภาคใต้ ส่วนหน้า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม เพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณ รวมทั้งการรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการและการบริหารจัดการให้เกิดเอกภาพ มีความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ในอันที่จะมุ่งไปสู่การดำเนินงานตามเป้าหมายที่หน่วยงาน ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ คกก.พิเศษรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง