นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี Kick off ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมเป็นเกียรติ ณ เทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA โดยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายหลังน้ำลด เช่น การเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันน้ำท่วมถึง การแยกแผงวงจรชั้นบนชั้นล่าง และติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนด้านระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน โดย PEA ได้จัดทีมช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และช่างไฟฟ้า จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เข้าร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุน เป็นอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยด้วยการปรับตำแหน่งมิเตอร์ให้สูงขึ้นจากพื้นดิน 2.7 เมตร กรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าทั่วไป และ 2.2 เมตรกรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนผ่าน PEA Smart Plus รวมทั้ง ตัดต่อแยกวงจรไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น กรณีเกิดน้ำท่วมที่ชั้น 1 แต่ไม่ถึง ชั้น 2 ให้สามารถตัดวงจรไฟฟ้าที่ชั้น 1 และใช้ไฟฟ้า ที่ชั้น 2

PEA ดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย PEA ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (RCD) จำนวน 200 ครัวเรือน เพื่อรองรับการสับเปลี่ยนมิเตอร์แบบเดิมเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน