บลูพอร์ต หัวหิน ชวนมามู การเงินค้าขาย ร่ำรวยกับ 9 สิ่งศักด์สิทธิ์ พระเกจิดัง กราบขอพรโชคลาภ แก้ปีชง สายบุญ สายกิน สายเที่ยว เช็คอินที่เดียวปังครบจบ!

ชั่วโมงนี้คงไม่มีอะไรดึงดูดใจคนไทยได้เท่าการมูเตลูที่ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของคนทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ วันนี้จะขอมาแนะนำ “9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอพรเรื่องการเงิน ค้าขาย และความร่ำรวย” เพื่อเสริมความเฮง ปัง และความเป็นสิริมงคลในชีวิต ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

โดย ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ได้นำ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเกจิดังจากทั่วประเทศไทยมารวมไว้ที่เดียว เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชื่อมความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเอาใจนักท่องเที่ยวสายมูทั้งหลายที่เดินทางมาเที่ยวเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เที่ยวแบบอิ่มบุญได้ในที่เดียว จะมีองค์ไหนบ้างตามไปดูกันเลย

1. พระคลังมหาสมบัติ (ขอพรเรื่องโชคลาภ ความสำเร็จทางด้านเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า)
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เพื่อปกปักรักษาพระราชทรัพย์มีค่าของแผ่นดินให้ดำรงคงอยู่ มีความเชื่อต่อๆกันมาว่า พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ คือเทพผู้ประทานความสำเร็จทางด้านเงินทอง ใครที่ได้บูชาและขอพร จะประสบโชคลาภ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปมีความเชื่อที่ว่าเปรียบดั่งเทพผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่า เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา เพื่อให้ความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ผู้สักการะ เชื่อกันว่า กราบไหว้ขอพร จะพบความสำเร็จทางด้านเงินทอง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาด ทรัพย์สมบัติอยู่ครบ อีกทั้งพอกพูน ร่ำวย มังคั่งตลอดไป ปัจจุบันพระคลังมหาสมบัติองค์จำลองที่ประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน เป็นเนื้อโลหะผสม ลงรักปิดทอง ขนาดความสูงประมาณ 90 เซนติเมตร จัดสร้างโดยกรมธนารักษ์ โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญพระคลังมหาสมบัติองค์จำลองนี้

2. ศาลตา-ยาย (ขอพรเพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย หน้าที่การงาน เรื่องการค้าขาย)
การ “ไหว้ศาลตายาย” ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทย เพื่่อให้ท่านได้ช่วยปกปักรักษาผู้ที่อาศัยให้ปลอดภัยจากภยันตราย ช่วยดูแลและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ช่วยขจัดปัดเป่ามิให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา โดยศาลตา ยายได้ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าศูนย์ฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไปต่างนิยมมากราบไหว้ขอพร ในเรื่องหน้าที่การงาน การค้าขาย บ้างก็มาขอฝนฟ้า ช่วยปัดเป่าสภาพภูมิอากาศไม่ดีให้ผ่านพ้นไปเพื่อการทำงานต่างๆ เกิดผลที่ดี

3. พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร พระนาคปรก 9 เศียร (ขอพรเรื่องสุขภาพ ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนภัยพิบัติทั้งปวง ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในงาน)

จัดสร้างขึ้นในปี 2563 มีขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว สูง 3.10 เมตร โดยมีองค์ต้นแบบมาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย” วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่ได้เคยจัดสร้างและทำพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธมหานวนครปฏิมากร” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2541 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งองค์พระปฏิมาตลอดจนองค์นาค 9 เศียร หรือ “มหานวะนาค” เป็นพระพุทธปฏิมาร่วมสมัยที่หล่อแยกเป็น 2 ส่วน ระหว่างองค์พระและฐานรององค์ ซึ่งเป็นขนดนาคซ้อนเรียงขึ้นเป็นฐานทั้งหมด 7 ชั้น โดยมีองค์พญามุจลินทร์หรือองค์พญานาคแผ่พังพานขึ้นทั้งหมด 9 เศียร ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพุทธบัลลังก์ให้พระพุทธองค์ได้ทรงปลอดจากเภทภัยและหมู่มารที่มาผจญ รวมถึงคุ้มแดดคุ้มฝนให้ทรงสำราญพระวรกาย ตามตำนานที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีต มีความเชื่อกันว่าจะช่วยดลบันดาล ด้านสุขภาพ ในการปัดเป่าโรคภัย ไข้เจ็บ ตลอดจนภัยพิบัติทั้งปวง ด้านการงาน จะบันดาลให้ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า สำเร็จในกิจการงานที่มุ่งหวัง

4. หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี (ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง)
หลวงปู่ทวด หรือ สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อ “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” และ “หลวงปู่ทวดวัดช้างให้” ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชื่อว่าบารมีหลวงปู่ทวดจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

5. สมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ (ขอพรให้สมความปรารถนาในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน)
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี นั้นนับได้ว่าเป็นอัจฉริยะสงฆ์อีกท่านหนึ่ง ที่แตกฉานคัมภีร์พระไตรปิฎก อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่อายุยังน้อย โดยความเป็นอัจฉริยะนี้ย่อมมาจากการสั่งสมบารมีอยู่ในขันธสันดารอย่างมั่นคงและแก่กล้า มาเป็นเอนกอันตชาติ ซึ่งส่งผลให้มีปัญญาดีและความเพียรเป็นเลิศ จึงสามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยบารมีของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสีที่ท่านได้สั่งสมมา จึงทำให้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่ต้องการสมความปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ต่างก็มาขอพึ่งบารมีท่านทั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่องการเรียนนี้ ก็มีนักเรียนนักศึกษานิยมมาขอเช่นกัน เพราะตัวท่านเองนั้นสั่งสมบารมีทางสติปัญญาไว้มา

6. หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร (ขอพรให้แคล้วคลาดคงกระพัน และเมตตามหานิยม)
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน เป็นที่เคารพบูชาโดยเฉพาะในเรื่องความคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง เมตตามหานิยม โชคลาภ และค้าขายดีมาก

7. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท (ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย และเมตตามหาเสน่ห์)
พระครูวิมลคุณากร หรือ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่หลายคนให้ความเลื่อมใส ว่าท่านมีวิชาอาคม วัตถุมงคลและเครื่องรางก็มีพุทธคุณสูงมาก หลายคนให้ความเสื่อมใสโดยเป็น คาถาเมตตามหาเสน่ห์ และคาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

8. หลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร (ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมความโชคดี)
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564 เนื่องจากหลวงปู่มั่น คือหนึ่งในพระวิปัสสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย เป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ มักน้อย แสวงหาความวิเวก และปรารภความเพียรตั้งแต่วันแรกบรรพชา-อุปสมบทจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ นามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว เชื่อกันว่าช่วยป้องภัยภัยนานาประการ กันไฟ กันฟ้าผ่า แคล้วคลาดเป็นเลิศ

9. หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ขอพรให้แคล้วคลาดคงกระพัน และเมตตามหานิยม)
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตามหานิยม เป็นผู้มีเมตตาและเป็นพระนักพัฒนา ท่านจึงได้สร้างวัตถุมงคล ขึ้นมา เพื่อหาทุนในการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ ที่เดือดร้อน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ มากมาย

ติดตามบรรยากาศการไหว้ขอพร 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์ไหน ไหว้อย่างไร และช่วยเรื่องอะไร ดูเพิ่มเติมได้เลยที่ https://fb.watch/cLd51jxsCy/

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน