แอสตร้าฯ นำร่อง ให้สิทธิ์พ่อลา 30 วัน เลี้ยงลูกแรกเกิด โดยยังได้ค่าจ้าง

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) ผ่านการตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นผลักดันนโยบายด้านความหลากหลายและเท่าเทียม

ร่วมเดินหน้าแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเสมอภาคทางเพศ ตอกย้ำเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work) ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการประกาศนโยบายสนับสนุนสิทธิการลาของบิดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด (Paternity leave) เป็นเวลา 30 วัน โดยได้รับค่าจ้าง พร้อมเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป

การยอมรับในความแตกต่างและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Inclusion & Diversity) เป็นหนึ่งในพื้นฐานสู่ความสำเร็จของแอสตร้าฯ เพราะเชื่อว่าพนักงานจะทำงานได้อย่างมีความสุข และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ หากได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและได้รับการยอมรับ

ด้านการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในองค์กร การสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แอสตร้าฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเราได้รับฟังและเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงานทุกระดับ พร้อมปรับรูปแบบการเลือกเพศสภาพสำหรับการระบุตัวตนของพนักงานในโปรไฟล์ ให้มีความหลากหลาย ได้แก่ ชาย หญิง นอน-ไบนารี (non-binary) และ ไม่ระบุเพศ

รวมถึงการก่อตั้งกลุ่ม AZPride ซึ่งเป็นเครือข่ายของพนักงานจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้มีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพสูงสุดในด้านการทำงานของตนเอง

แอสตร้าฯยังได้รับการยืนยันถึงผลงานอันโดดเด่น ด้านการสนับสนุนพนักงานผู้หญิงในอุตสาหกรรม โดยปีที่ผ่านมาแอสตร้าฯ เป็น 1 ใน 325 บริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้สนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ จากรายงาน LP Gender-Equality Index 2021 ของสำนักข่าว Bloomberg ผ่านการผลักดันให้จำนวนอัตราส่วนและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานผู้หญิงทัดเทียมกับพนักงานผู้ชาย

พร้อมติดอันดับ The Financial Times Stock Exchange 100 ที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ.2568 สัดส่วนของผู้บริหารชายและหญิงตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปต้องมีจำนวนที่เท่าเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทแอสตร้าฯ ประเทศไทย มีพนักงานหญิงกว่า 71.6% และสมาชิกกว่า 50% ของทีมบริหารเป็นผู้หญิง

จากการยึดมั่นในแนวคิดดังกล่าว ในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา แอสตร้าฯ ประเทศไทย จึงวมกับร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) ประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนวันเด็กหญิงสากล (International Day of the Girl) ผ่านกิจกรรม #GirlsTakeOver ที่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #GirlsBelongHere ที่ดำเนินการพร้อมกันในกลายประเทศ

เพื่อร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนการยอมรับความแตกต่างในสังคมและสร้างความตระหนัก และการรับมือเกี่ยวกับความท้าทายและการเลือกปฏิบัติที่ผู้หญิงต้องประสบในอุตสาหกรรมการทำงานแวดวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาอีกด้วย

ล่าสุดปีนี้ กับการเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเสมอภาคทางเพศ แอสตร้าฯ ประเทศไทย ได้ร่วมลงนาม “คำมั่นว่าจะให้พนักงานผู้เป็นพ่อได้วันลาเลี้ยงดูบุตร ปี 2565” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย Business Sweden และหอการค้าไทย-สวีเดน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสวีเดนกว่า 12 บริษัท 1 อย่าง IKEA, Volvo, ABB, Electrolux, AstraZeneca, Foreo, Rapid Asia, Fitness24Seven, Capaciton, Wallander & Sson, Global Bugs และ Atlas Copco

เพื่อสนับสนุนสิทธิการลาของบิดาให้ได้วันลาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 30 วัน และมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความร่วมมือในการสนับสนุนสังคมแห่งความเท่าเทียม พร้อมตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้บุคลากรสามารถบริหารทั้งหน้าที่การงานและบทบาทในครอบครัวได้อย่างเต็มที่

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอสตร้าฯ ประเทศไทย ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนสิทธิการลาของบิดา ให้ได้วันลาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 30 วัน หวังว่านโยบายนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและให้พ่อแม่ได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตร

นโยบายของบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการสร้างโอกาสที่เสมอภาคทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยสอดคล้องกับค่านิยมของแอสตร้าฯ ที่ต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Do The Right Thing) และการเห็นคุณค่าและยอมรับในความแตกต่าง เพื่อให้แอสตร้าฯ ประเทศไทย เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work) ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน