กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสมาคมเยาวชน The Youth Fund และบริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด จัดโครงการ “ขยะคืนฝั่ง เพื่อทะเลไทย” และโครงการ “อาสาปลูกป่าชายเลน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายกฤษฏ์ ภักดีจิตต์ เป็นหัวหน้าโครงการฯพร้อมเยาวชนสมาคม The Youth Fund เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 30 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดระยอง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการรับฟังบรรยาย เรื่องความสำคัญของป่าชายเลนและสถานภาพป่าชายเลนของจังหวัดระยองได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,500 ต้น บนเนื้อที่ 2 ไร่กว่า จากนั้นได้เดินทางด้วยเรือ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเดินทางไปยังเกาะมันใน เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่องความสำคัญของปะการัง และร่วมดำน้ำเก็บขยะ ซึ่งขยะที่เก็บได้ส่วนมากเป็น (อวนผี) เป็นอวนที่ทำการประมง เก็บได้ 115 กิโลกรัม ซึ่งเศษอวนเหล่านี้ เป็นภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเลอย่างร้ายแรง เต่าทะเล วาฬ โลมา และสัตว์ทะเลจำนวนมากเสียชีวิตจากการกินหรือถูกรัด ในขณะเดียวกันปะการังก็ไม่สามารถเติบโตได้ จากการถูกปกคลุมโดยเศษแหอวนเหล่านี้และตายในที่สุด

นายกฤษฎ์ ภักดีจิตต์ หัวหน้าโครงการฯ ตัวแทนสมาคมเยาวชน The Youth Fund เปิดเผยว่าสมาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก หรือupcycledเป็นอีกนวัตกรรมทางเลือกที่ช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการนำกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุหรือสินค้าใหม่ชนิดใหม่ทดแทน เช่นโคมไฟ เครื่องปั้นเซรามิค เครื่องประดับเป็นต้น อีกทั้งแก้ไขปัญหาอวนผีในทะเลไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการนำพลาสติกมาใช้ใหม่ และเศรษฐกิจชีวภาพในการคิดค้นหาวัสดุแทนพลาสติก สร้างความตระหนักปัญหาขยะทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรป่าชายเลนให้อย่างยั่งยืนสืบไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน