วันนี้ (05 สิงหาคม 2565) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติม และจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คชก. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์ประกอบของโครงการอยู่ในพื้นที่เตรียมประกาศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ และมีพื้นที่ทับซ้อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและคลองตีบในเขตอนุรักษ์เพิ่มเติม โซน C จึงเข้าข่ายจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 15.65 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 11,631 ไร่ พื้นที่ชลประทานฤดูฝน 10,050 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฤดูแล้ง 3,518 ไร่ ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือ ตำบลตะเบาะ และ ตำบลน้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตลอดลำน้ำทิน เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน