นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี นางอาภรณ์ แว่วสอน ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4

นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ จังหวัดอุดรธานี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ซึ่งหากผู้ประกันตนเดือดร้อนขอให้นึกถึงสำนักงานประกันสังคม เพราะเราจะอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนทุกท่านเสมอ โดยในครั้งนี้ได้รับมอบภารกิจจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพและนำเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. นางเสาวณี จันทร์แจ้ง อายุ 48 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทำให้กล้ามเนื้อซีกซ้ายอ่อนแรง ปากข้างซ้ายเบี้ยว ตาข้างซ้ายหลับไม่สนิท เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น และต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 3,625.50 บาท
  2. นายอ่อนศรี สิมสีพิมพ์ อายุ 56 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 2) ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้แขนและขาอ่อนแรง มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ มือ แขน ขา และเท้าทั้งสองข้าง ส่งผลให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 1,000 บาท
  1. นางฤทัยรัตน์ โกดี อายุ 60 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 2) ทุพพลภาพจากเนื้องอกไขสันหลังกดทับเส้นประสาท ปัจจุบันมีอาการมือชา ขาไม่มีแรงและลีบทั้ง 2 ข้าง ทำให้เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 1,000 บาท

ด้านนางเสาวณี จันทร์แจ้ง หนึ่งในผู้ประกันตนมาตรา 33 จ.อุดรธานี ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง บอกว่า ตั้งแต่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ส่งผลให้กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ชีวิตพบกับความยากลำบากหลายด้าน จนกระทั่งสำนักงานประกันสังคมได้เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ในครอบครัวดีขึ้น อีกทั้งยังรู้สึกมีขวัญและกำลังใจที่มีหน่วยงานราชการอย่างสำนักงานประกันสังคมคอยดูแลอยู่เคียงข้าง

———————————

#สปส.มอบสุข

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน