• อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันฟ้าผ่า
  • ติดตั้งระบบสายดินที่แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
  • ตรวจสอบความมั่นคง เสาโทรทัศน์/วิทยุ และป้ายต่างๆ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้ม
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ ของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
  • อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
  • หากพบเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง หรือ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน