ขอเชิญเข้าประชุม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานอนุญาต สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่านอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปรับลงทะเบียนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) โดยท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถเข้าร่วมการประชุม ณ เวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ร่วมกับประชุมระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า 28 กันยายน – 24 ตุลาคม 2566 ตามช่องทางดังนี้
Website : https://สุวรรณภูมิ2566.com
โทร : 0 2934 3233-47 ต่อ 508 หรือ 09 7936 9655
Facebook : สุวรรณภูมิ2566
Line : สุวรรณภูมิ2566
E-mail : [email protected]

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน