PEA จัดพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมในพิธี ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร จังหวัดสงขลา

สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

ชนะเลิศทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
รองชนะเลิศทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
ชนะเลิศทีมหญิง ได้แก่ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี
รองชนะเลิศทีมหญิง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภททีมชายและทีมหญิง ดังนี้

ตบหัวเสายอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายกิตติพงษ์ สังข์ศักดิ์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และนายเฉลิมเดช บุญรอด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวธัญพร สีโซ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวขวัญณภัทร นวลวรรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายสรศักดิ์ พูลสนอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาววรัทยา กางโสภา โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี

ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายปกรณ์ศักดิ์ อุทธารณ์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และนายจักรินทร์ จันทุมมา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวทิพย์สุดา บัวหลาย โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี และนางสาวณัฐริกา วะสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เซ็ตยอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายทีปกร วีระวงศ์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวรัชดา ฉอ้อนโฉม ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี

ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายภาคภูมิ ประทัยเทน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาวณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เล่นทรงคุณค่า

ทีมชาย ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ทีมหญิง ได้แก่ นางสาววริศรา สีทาเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

ทีมชาย ได้แก่ นายสิทธิชัย โพชะกะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ทีมหญิง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน