มท.1 นำผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง โดยมี นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยนโยบายของ PEA 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2567 – 2569) Digital and Green Grid นำระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการให้บริการดิจิทัลชั้นนำที่รองรับพลังงานสะอาด ลงทุนในธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ เช่น ธุรกิจสู่ธุรกิจ ธุรกิจสู่ลูกค้า ลงทุนในเทคโนโลยีที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

ที่ผ่านมา PEA พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบไฟฟ้า “มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้” ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แทนมิเตอร์จานหมุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงาน รวมถึงตอบสนองธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการสร้างสถานี PEA VOLTA ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง 413 สถานี ครบ 75 จังหวัดทั่วประเทศ พัฒนาช่องทางดิจิทัลสำหรับบริการลูกค้าแบบ One Stop Service ผ่าน PEA Smart Plus บริการครบจบใน App เดียว อาทิ ชำระค่าไฟฟ้า แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอใช้ไฟฟ้า คำนวณค่าไฟฟ้า ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ให้บริการรับชำระเงิน เช่น ค่าเช่าหม้อแปลง ค่าขยายเขต ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอใช้ไฟฟ้า หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หักผ่านบัญชีธนาคาร สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน www.pea.co.th หัวข้อ e-Service สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า PEA ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดค่า Ft ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#MOI

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน