กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม 2023 Global Multilateral Content Forum นานาชาติพหุภาคีด้านอุตสากรรมเนื้อหา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ณ BEXCO, Exhibition Hall 1

คณะผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วยนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ และนายชัยธัช รัตนจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการประชุม 2023 Global Multilateral Content Forum โดยนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าว Closing remark ต่อการจัดงานในครั้งนี้

การประชุม 2023 Global Muktilateral Content Forum ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไทย ออสเตรเลีย ฝรั่งเศษ และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสถานการณ์ของตลาดในอุตสาหกรรมเกมของแต่ละประเทศ
  2. การดำเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมเกมแต่ละประเทศ และรายงานสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม
  3. Business Network เกี่ยวกับโปรเจคต่างๆที่ได้ทำไปแล้ว รวมถึงความร่วมมือในการสร้างงานในอนาคต

โดย นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ได้กล่าวถึง หน่วยงาน Thailand Creative Content Agency Softpower ที่จะทำหน้าที่ เร่งผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป้าหมาย รวมไปถึง รื้อกฎหมาย ทลายอุปสรรค อันประกอบด้วย 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อน ได้แก่ 1.ภาพยนตร์ 2.อาหารและร้านอาหาร 3.งานออกแบบแฟชั่น และงานคราฟต์ 4.กีฬา 5.ดนตรี เพลง และการจัดคอนเสิร์ต 6.การท่องเที่ยวและโรงแรม 7.หนังสือ 8.ศิลปะ 9.สุขภาพ และ 10.ซอฟต์แวร์และเกม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ได้กล่าวต่อว่า ”ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวไปข้างหน้ากับการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ โดยดึงเอาจุดแข็งจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เราหวังว่าประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากขึ้นและสามารถขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระดับอาเซียนได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะนำไปสู่อัตราการจ้างงานและส่งเสริมให้คนไทยมีรายได้และชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และกล่าวเชิญชวนต้อนรับทุกประเทศให้มาท่องเที่ยวลอยกระทงในเดือนนี้ และสงกรานต์ในเมษายนปีหน้า และเชิญชวนให้มาจัดพื้นที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน