อ.ส.ค. จัดกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ เปิดอาณาจักรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้นักท่องเที่ยวเข้าชม พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลด 10% ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 67 นี้

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้กิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชน เข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล 2) เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ 3)เสริมพลังปีใหม่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน และเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรต่างๆ ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 นั้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ อ.ส.ค.ให้บริการชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้จัดกิจกรรมสนอง

นโยบายดังกล่าว 2 กิจกรรมคือ จัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566-2 มกราคม 2567 ทุกรหัสสินค้ารวมครบ 1,000 บาทรับผ้าอเนกประสงค์ไทย-เดนมาร์ค 1 ผืน นอกจากนี้ยังเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้ประชาชนเข้าชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 โดยลดค่าเข้าชมฟาร์ม 10% ผู้ใหญ่จาก 200 บาทเหลือ 180 บาท เด็กจาก 150 บาทเหลือ 135 บาท นักศึกษาจาก 170 บาทเหลือ 153 บาท และผู้สูงอายุ 60ปีขึ้น จากราคา 125 บาท เหลือ 112.50 บาท โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้าชมฟาร์มฯ ฟรี ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2567

สำหรับกิจกรรมในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอำเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีที่เหมาะสำหรับพาครอบครัวเด็กน้อยมาเที่ยว ภายในฟาร์มอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย โดยมีกิจกรรมหลักๆ จะมีทั้งหมด 8 กิจกรรม

1.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สาธิตการทำปุ๋ยนมสด

2.เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค

3.ทดลองรีดนมแม่โค

4.ป้อนนมลูกโค

5.ชมวีดีทัศน์ประวัติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

6.ชมฟาร์มประสิทธิภาพสูง

7.ชมการแสดงคาวบอย/ขี่ม้า และ

8.แวะให้อาหารปลา โดยบริการวันละ 6 รอบ คือ รอบ 9.00น. 10.00น. 11.00น. 13.00น.

14.00น. และ 15.00 น. โดยกิจกรรมแรกที่รถราง ไปจอดให้เด็กๆ และผู้ปกครองลงดูคือ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สาธิตการทำปุ๋ยนมสด ซึ่งจุดนี้เองทำให้เรารู้ว่า นมที่เราดื่มไม่หมด หรือนมเสีย เราสามารถเอามาใช้ทำประโยชน์ เป็นปุ๋ยนมสดได้ง่ายๆ เลยใครที่เป็นแฟนนมวัวแดงคงจะถูกอกถูกใจไม่น้อย เพราะนอกจากจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมีเมนูนมทั้งหลายพร้อมเสิร์ฟ ให้เลือกทานแลซื้อหากลับบ้านอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม 089-846 5065 และสอบถามเพิ่มเติมกิจกรรมชมฟาร์มฯได้ที่เบอร์ 091-890-6335

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน