จุดพลัง สุดยอดนักขาย และสุดยอดไอเดียการตลาด มอบรางวัล Young Influencer Challenge Thailand 2023 หลังเปิดเวทีระดมพลังสร้างสรรค์นิสิตนักศึกษาจากรั้ว 10 มหาวิทยาลัย ผลักดันสินค้า ‘ชุมชนยิ้มได้’ จนพิชิตยอดชายกว่า 540,000 บาท พร้อมกับสร้างทักษะการตลาดชุมชนเข้มแข็ง ในโครงการ ‘Young Influencer Challenge Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม’ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก็ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลให้น้องๆ เยาวชนคนเก่ง ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแผนการตลาดและแข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

“ตลอดการแข่งขันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเยาวชน 30 ทีม จำนวนกว่า 137 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย ได้แสดงศักยภาพในการสื่อสารการตลาดทางออนไลน์ให้กับสินค้าในโครงการ ‘ชุมชนยิ้มได้ โดย กลุ่ม ปตท.’ น้องๆ ต้องลงมือศึกษาอัตลักษณ์สินค้าร่วมกับชุมชน นำมาสู่การวางแผนการตลาดได้อย่างตรงโจทย์”

นอกจากสามารถสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง www.ชุมชนยิ้มได้.com รวมเป็นเงิน 547,048 บาท ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ทำให้สินค้าชุมชนในโครงการเป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นแล้ว บรรดาเยาวชนคนเก่งยังได้มอบความรู้ทางการตลาด สร้างความมั่นใจให้ชุมชนในการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการซื้อขายที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

คณะผู้จัดโครงการ ‘Young Influencer Challenge Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม’ จึงได้มอบเงินรางวัลรวมมูลค่า 65,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ สุดยอดนักขาย (Best Seller Award) จำนวน 5 รางวัล และรางวัลสุดยอดไอเดียการตลาด (Best Idea Award) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท จากการประชันไอเดียของ 4 ทีมที่มีแผนการตลาดโดดเด่น

สำหรับรางวัล Best Seller Award เจ้าของรางวัลชนะเลิศ เป็นเยาวชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สินค้า Mango Cornflake Cookie จังหวัดสระบุรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร สินค้าหมี่กรอบน้ำมะดันผสมธัญพืช จังหวัดนครนายก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สินค้ากล้วยเส้น จังหวัดเลย และ 2 รางวัลชมเชยเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้ง 2 รางวัล ได้แก่ สินค้ากระเป๋าสานกระจูดหูยาว จังหวัดระยอง กับสินค้าน้ำผึ้งแท้จากดอกลำไย จังหวัดเชียงใหม่

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในโครงการนี้ แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สามารถส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยไอเดียการตลาดที่สอดรับเทรนด์การขายสินค้าออนไลน์ ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยส่งต่อไปยังชุมชน เพื่อส่งเสริมการขาย และเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าในอนาคต

นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงฝีมือ และพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นพลัง ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน