ผู้ว่าการ ททท. ชูธงขับเคลื่อนห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยยุทธศาสตร์ประสานพันธมิตร Partnership รอบทิศ 360 องศา อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ ทำงานร่วมหอการค้า สภาอุตฯ จังหวัด สธ. สร้างพลังส่งเสริมการตลาดในประเทศและจากทั่วโลก

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า กลยุทธ์ประสานพันธมิตร (Partnership) 360 องศา เป็นยุทธศาสตร์ของ ททท.ที่มีบทบาทและความสำคัญในการทำงานร่วมกันรอบทิศ เพราะ ททท.ใช้บทบาท Partnership ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น ททท.ร่วมกับหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอีกหลายหน่วยงานสำคัญ เราจะพัฒนาศักยภาพเมืองรองร่วมกับทางจังหวัด หอการค้าของจังหวัด จะทำให้รู้ว่าอะไรเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวและจะต้องสร้างแลนด์มาร์คอย่างไรบ้าง จะยกระดับความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างไร จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียงอย่างไร ส่วนเรื่อง Partnership ที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ไร้รอยต่อ เช่น เรื่องสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขรู้ว่าจะยกระดับยังไงให้เข้าถึงทุกครัวเรือน และบุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีคุณภาพเช่นใด ทำอะไรเพียงใด มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง หรือในเรื่องของการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนควรมีการจัดการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้เข้าถึง SME มากที่สุดเพื่อบริหารจัดการในช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้า SME ต่าง ๆ ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยว การให้ความสำคัญในทุก ๆ ส่วนรอบทิศเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การท่องเที่ยวไทยมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ เพื่อการขับเคลื่อนทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นการร่วมมือกันทำงานรอบทิศทางทั้ง 360 องศา สร้างพลังและสนับสนุนส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศและจากทั่วโลก ดังนั้น กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ Partnership 360 องศาจึงมีความสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในยุคปัจจุบัน

#365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน