ผู้ว่าฯ “ฐาปนีย์”ลุยโครงการ “365 วัน เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน” ไตรมาส 1 ปี’67 ททท.5 ภูมิภาค เดินหน้า 4 กลยุทธ์ “กอดคอโรงแรมอัดโปรดี-ชูมาตรการฟรีวีซ่า-บูมซอฟท์ พาเวอร์-คัดสินค้าชุมชนท่องเที่ยว” เร่งปั๊มรายได้ 3 ล้านล้านบาท ฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย

  • ททท.ทำแล้วเที่ยวไทยไฮซีซันตลอดปี “365 วัน เมืองไทย” เที่ยวได้ทุกวัน
  • ผนวกขาย 55 เมืองรอง 4 แนว “ผนึกมิตร-พัฒนาเส้นทาง-ชูลงทุนใหม่-ดีไซน์สินค้าท่องเที่ยว”

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ตลอดปี 2567 ททท.วางแผนเร่งเดินหน้านำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศสร้างรายได้กระจายสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ได้ตามเป้าหมายเกินกว่า 3.0 ล้านล้านบาท จาก “ตลาดต่างประเทศ” 1.9-2 ล้านล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 35 ล้านคน เติบโต 26.12% และ “ตลาดในประเทศ” อีกกว่า 1 ล้านล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 200 ล้านคน-ครั้ง ขานรับนโยบายของรัฐบาลไทย นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 ระหว่างมกราคม-มีนาคม นี้ ททท.ในประเทศทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน กระตือรือร้นเดินหน้าจัดทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุกโครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” ตามที่นายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำเน้นถึงเมืองไทยจะต้องยกระดับเป็น “ไฮซีซั่น” สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวันโดยไม่มีโลว์ซีซั่น ดังนั้น ททท.จึงพร้อมใช้หลักคิดทำการตลาดด้วยอีเวนต์ (Event Marketing) ผ่านงาน “เทศกาลงานประเพณีหลัก” กระจายไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ครบทั้ง 365 วัน

ด้วยวิธีทำงานอย่างเข้มแข็งกับทาง “คณะกรรมการ ซอฟท์ พาวเวอร์” ทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน “เทศกาล/Festival” จับมือกับกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นเมือ “ศูนย์กลางแห่งเทศกาลหรือ Festival Hub” ที่สำคัญของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ให้สำเร็จจงได้

ททท.มี “กลยุทธ์กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี 2567” โดยเร่งดำเนินงานเพิ่มวันพักเฉลี่ย (OR : Occupacy Rate) เพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป กระจายตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วเมืองไทยด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 เน้นทำกิจกรรมการตลาดร่วมกับธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่พัก จับมือกันเสนอโปรโมชั่นที่พัก ทำให้เกิดแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวขยายระยะเวลาวันพักเฉลี่ยภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นได้ทั้ง 365 วัน

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งนำเสนอมาตรการของรัฐบาลไทยในตลาดต่างประเทศโดยใช้ ฟรี วีซ่าVISA เจาะเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพให้ใช้จ่ายเงินไทยมากขึ้นทุกวันตลอดทั้งปี

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะกรรมการ Thailand Soft Power คณะต่าง ๆ เช่น คณะแฟชั่น ศิลปะ อาหาร โดยการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการท่องเที่ยวไทย จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว

กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิช รวมพลังกันพัฒนา ยกระดับและคัดเลือกสินค้าชุมชน นำไปสู่กระบวนการขายร่วมกับผู้ค้าปลีกและเปิดช่องทางการขายออนไลน์ขยายฐานเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินทางและช้อปิ้งสินค้าของไทย

โดยเดินหน้ากระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว 365 วัน เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน ผนวกไปกับ 55 เมืองรอง เร่งทำภารกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่นางสาวสุดาวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการ ททท.ทั่วประเทศ เข้ารับนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ ททท.ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนกระตุ้น “ตลาดในประเทศ” ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่

แนวทางที่ 1 ททท.เน้นใช้กลยุทธ์ Partnership 360 องศา ส่งเสริมการท่องเที่ยว 55 เมืองรอง มุ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกกลุ่มทำงานด้วยความกระตือรือร้นกับทั้งภาคเอกชน หน่วยงานรัฐบาล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนสร้างจุดขายใหม่ ๆ ทางวัฒนธรรม โดยเน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นทุนสำคัญทางวัฒนธรรม ขณะนี้ ททท.ทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเนื่องทุกเดือน

แนวทางที่ 3 ยกระดับคมนาคมสร้างการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ปี 2567 ททท.ทำงานเชิงรุกแบบเข้มข้นกว่าทุกปี โดยร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เสริมเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เข้าสู่เมืองรองทั้ง 55 จังหวัด เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด 365 วัน

แนวทางที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าชุมชน ทาง ททท.ผนึกกับ 3 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม โดยเฉพาะอุทยานทางทะเล ซึ่งแต่ละกระทรวงพร้อมจะเข้ามาช่วย ททท.บูรณาการผลิตสินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แบบ วิน วิน กับเศรษฐกิจฐานรากภาพรวมตามชุมชนทั่วประเทศ

ผู้ว่าฯ ฐาปนีย์ ย้ำว่า จะนำ ททท.ทำให้การท่องเที่ยวได้รับความนิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นไฮซีซันได้ตลอดทั้งปี ตามคอนเซ็ปต์ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้กระจายไปยังทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายปี 2567 รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน