นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดโครงงานกรีนดีอยู่ดี ณ ประเทศจีน

นางสาวปณิฏฐา อรรณพเพชร นางสาวปรีชญา เมืองแก้ว และนางสาวพรนัชชา บัวเขียวอ่อน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง ทีมกรีนดีอยู่ดี (GreenDeeYouDeeTeam) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Second Prize) จากการประกวดโครงงานภายใต้ชื่อโครงงาน กรีนดีอยู่ดี (Green Dee You Dee) ในงานประชุม Asian Sustainable Campus Network 2024 โดยมี อาจารย์ศาศวัต กันภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา เพชรดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Tongji University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน