‘ทูลกระหม่อมฯ’ ทรงบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันเกิด ‘คุณพุ่ม เจนเซน’ เป็นปีที่ 37 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานสงฆ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศพระราชทานแก่คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรส เนื่องในวาระคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม เป็นปีที่ 37 โดยมี ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วยด้วย ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงเป็นประธานสงฆ์

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ คุณพุ่ม เจนเซน เป็นพระโอรสคนเดียวในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพี่น้องคือท่านผู้หญิงพลอยไพลิน และท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน โดยคุณพุ่ม เจนเซนถึงแก่อนิจกรรมจากกรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 สิริอายุได้ 21 ปีจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547

ที่มาเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน