ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ณ พระลานพระราชวังดุสิต

3 ธ.ค. 2563 - 19:19 น.

เมื่อเวลา 18.37 น. วันที่ 3 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ครั้นเสด็จฯ ถึงบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ


ต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ฯ ไปยังพลับพลาพิธี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับพระเก้าอี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้


ศาสนาพุทธ (เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล) สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ พระสงฆ์ 30 รูปสวดมาติกา จบ (เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง) เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 2 จำนวน 10 ไตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 5 ไตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดผ้าไตร ที่อาสน์สงฆ์แถวที่ 3 จำนวน 5 ไตร (พระสงฆ์สดับปกรณ์)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร) พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคล รวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ

เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม และสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ ซึ่งเดินเข้ามารับจนครบ 30 รูป ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)
ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 30 คน ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ จำนวน 30 คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์ จำนวน 30 คน สวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์ จำนวน 30 คน สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ฮินดู และศาสนาซิกข์ 4 ศาสนา เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่เดินทางมาร่วมพิธีด้วย

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รวมศาสนา สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี รวมทั้งพระราชทานอาหารมื้อเย็น พร้อมเจลแอลกอฮอลล์ที่พระราชทานพรเป็นภาษามคธบนฉลากเจลแอลกอฮอลล์ แก้วน้ำอุ่นไอรัก แผ่นแม่เหล็กภาพเรือพระที่นั่งสำคัญ แก่พสกนิกรที่มาร่วมในพิธี ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อีกทั้งโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงมาดูแลสุขภาพประชาชนที่มาร่วมในพิธี

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง