ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ไปประจำต่างประเทศ

23 มิ.ย. 2564 - 22:17 น.

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะเอกอัครราชทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำต่างประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในหลวง-พระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศเฝ้าฯ
เมื่อเวลา 18.56 น. วันที่ 23 มิ.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

– นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (Mr. Haji Ismail bin Haji Abd Manap) เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฮาจะฮ์ ไซนับ บินตี อาวัง ฮาจี ตัวะฮ์ (Mrs. Hajah Zainab binti Awang Haji Tuah) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

– นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Mr. Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมาริอา เดล การ์เมน มาร์ติเนซ อะโรเซเมนา (Mrs. María del Carmen Martínez Arosemena) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ต่อมาเวลา 19.29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

1.นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นายพจน์ หาญพล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลี มาก่อน

2.นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย
ประจำนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย มาก่อน

3.นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

4.น.ส.ชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์ น.ส.ชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มาก่อน


5.นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำนครแวนคูเวอร์แคนาดา มาก่อน

6.นางชนิดา กมลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี นางชนิดา กมลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูต มาก่อน

7.นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น มาก่อน

8.นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก นางศิริลักษณ์ นิยม เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำราชอาณาจักรเบลเยียม มาก่อน

9.น.ส.อุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน

จากนั้นเวลา 19.53 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถ
เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ทรงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้านและทุกมิติไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงชนพสกนิกรชาวไทย สืบไป

อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทั้งในการพระราชพิธี รัฐพิธี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของราษฎร ทรงส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไทย

โดยทรงเป็นแบบอย่างในฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยในการพระราชพิธี และฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่นต่าง ๆ กับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร พระราชทานกำลังใจ และพระราชทานพระราชดำริในอันที่จะส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับผ้าไทย โดยทรงสนับสนุนส่งเสริมด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงมีความตั้งพระทัยมั่นที่จะรักษา และต่อยอด ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ้าไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย สืบไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ไปประจำต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง