วันที่ 17 มกราคม 2563
test

สดจากฟิลิปปินส์

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2019
อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ฟิลิปปินส์ 149 117 121 387
2 เวียดนาม 98 85 105 288
3 ไทย 92 103 123 318
4 อินโดนีเซีย 72 84 111 267
5 มาเลเซีย 55 58 71 184
6 สิงคโปร์ 53 46 68 167
7 เมียนมา 4 18 51 73
8 กัมพูชา 4 6 36 46
9 บรูไน 2 5 6 13
10 ลาว 1 5 28 34
11 ติมอร์-เลสเต 0 1 5 6

ช็อตเด็ดซีเกมส์

คลิปเด่น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ข่าวสดซีเกมส์ 2019

รางวัลที่ 1 รถยนต์ All new MG3 1.5X Sunroof (Twotone) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 594,000 บาท

  • คุณบุญกอง ดาดวง กรุงเทพฯ

 

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Scoopy I Prestige จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 48,400 บาท รวมมูลค่า 338,800 บาท

  • คุณประทวน กิจโรจนีย์ กรุงเทพฯ
  • คุณภูวนาถ เหล่าวิชิตวงษ์ สมุทรปราการ
  • คุณสุภานัน ฟักอ่อน สมุทรปราการ
  • คุณคเณศ จิวระโมไนย์กุล กรุงเทพฯ
  • คุณวิทยา เกษรพรหม สุโขทัย
  • คุณสมพร สุวรรณมาส เชียงราย
  • คุณประสิทธิ์ วงศ์ชัย ลพบุรี

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุก เล่นเกมบน Facebook
ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ :ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมข่าวสดซีเกมส์ 2019 สามารถรับรางวัลได้ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. – 6 ก.พ.2563 (เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 10.00-16.00 น. เว้นวันที่ 9 ม.ค.2563)

ติดต่อรับรางวัลได้ที่
บ.มติชน จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายโฆษณาชั้น 6
เลขที่ 12 เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
02-589-0020 ต่อ 1621

หลักฐานในการรับรางวัล

– สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

– กรณีเป็นเด็ก : สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น