ปู่คออี้ เฮ ได้สัญชาติไทย ตอนวัย 107 ปี ลูกหลานมาให้กำลังใจล้นอำเภอ

ปู่คออี้

ปู่คออี้ ได้สัญชาติไทย ตอนวัย 107 ปี ลูกหลานมาให้กำลังใจล้นอำเภอ เตรียมแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติจำนวนมาก

ปู่คออี้ – วันที่ 31 ก.ค. นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคลและชนเผ่าพื้นเมือง ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกให้แก่ นายโคอิ มีมิ หรือ “ปู่คออี้” วัย 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผืนป่าแก่งกระจาน โดยก่อนหน้านี้ “ปู่คออี้” ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องสิทธิสถานะบุคคล และมอบหมายให้ทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยื่นคำร้องขอรับรองสัญชาติไทย ซึ่งต่อมานายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ได้ทำการตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานและพยานบุคคลเสร็จสิ้นตามกระบวนทางกฎหมาย และได้อนุมัติให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ให้แก่ “ปู่คออี้” แล้ว

นางเตือนใจ กล่าวว่า จากหลักฐานทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน หรือ ทร.ชข. ปรากฏว่า “ปู่คออี้” เกิดเมื่อปี พ.ศ.2454 บริเวณต้นน้ำลำภาชี รอยต่อของ จ.เพชรบุรี และจ.ราชบุรี และทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณที่เรียกว่า บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนเรื่อยมา

ปู่คออี้
“ปู่คออี้” วัย 107 ปี ทำบัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์

โดยในการสอบสวนประวัติของ “ปู่คออี้” มีนายสังวาลย์ อ่อนเผ่า อดีตหัวหน้าศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา และอดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา ที่เดินสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติเป็นพยานบุคคล ดังนั้นจึงถือว่า “ปู่คออี้” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยติดแผ่นดิน ซึ่งย่อมมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปู่คออี้
“ปู่คออี้” วัย 107 ปี ทำบัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์

นางเตือนใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในการทำบัตรประจำตัวประชาชนของ “ปู่คออี้” ในวัย 107 ปี ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเป็นพลเมืองไทยที่สมบูรณ์ หลังจากที่หน่วยงานต่างๆ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสัญชาติร่วมกันมานับ 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

ปู่คออี้
นายโคอิ มีมิ หรือ “ปู่คออี้” วัย 107 ปี

ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ประสบปัญหาดังกล่าวอีกจำนวนมาก เนื่องด้วยกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติเหล่านี้ แม้อยู่ในดินแดนประเทศไทยมานาน แต่เป็นเรื่องยากที่จะขอรับรองการมีสัญชาติไทย เป็นเหตุให้ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก ขาดโอกาสในหลายด้าน ทั้งยังเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการที่รัฐจัดให้ เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสิทธิในการเดินทางโดยเสรี

ปู่คออี้
“ปู่คออี้” วัย 107 ปี ทำบัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ดีปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ กำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ…. เพื่อให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนและสัญชาติ ที่เป็นปัญหายืดเยื้อมานานของกลุ่มผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทย

อนึ่งการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของ “ปู่คออี้” ในวันนี้ มีลูกหลานและเครือข่ายกะเหรี่ยงเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก ทั้งนี้อำเภอแก่งกระจานได้ประสานงานความร่วมมือไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ให้มาดำเนินการเรื่องสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลแก่งกระจานมาตรวจสุขภาพให้แก่ “ปู่คออี้” ด้วย

บทความก่อนหน้านี้เตรียมคุมตัว ทีมสังหาร “ฟอส-สปาย” ทำแผนพรุ่งนี้! เร่งล่าอีก2 เชื่อเย็นนี้มีข่าวดี!
บทความถัดไป‘ดอน’ รับ ส่งจดหมายขอส่งตัว ยิ่งลักษณ์ เป็นตามขั้นตอน ปัดตอบมั่นใจอีกฝ่ายให้ความร่วมมือ