ถึงคิวคนแก่! ทำใบขับขี่ ต้องตรวจสุขภาพด้วย ไม่งั้นทำไม่ได้!

20 ส.ค. 2561 - 16:18 น.

ถึงคิวคนแก่! จะทำใบขับขี่ ต้องตรวจสุขภาพด้วย ไม่งั้นทำไม่ได้!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากกรณีอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จะมีการจัดระเบียบใบขับขี่ โดยแก้กฎหมายเพิ่มโทษคนไม่พกใบขี่ โดยปรับ 1 หมื่นบาท ส่วนใครที่ใบขับขี่หมดอายุ แล้วยังฝืนขับรถอยู่ จะมีโทษจำคุก 3 เดือน และปรับอีก 5 หมื่นบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

คนแก่ ทำใบขับขี่ / 20 ส.ค.2561 รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบกแจ้งว่า สำหรับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ….(รวมกฎหมาย) นั้น กรมการขนส่งทางบกจะมีมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลคดี เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับผลร้ายแห่งการกระทำโดยเร็ว และจะได้หลาบจำไม่ทำผิดอีก

ส่วนการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถ มิใช่สิทธิที่ทุกคนต้องได้รับ ต้องมีมาตรการเข้มงวดเพื่อคัดกรองในการออก และต้องสามารถพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ทันที เมื่อมีการกระทำผิดตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต้องมีการอบรมทุกครั้ง นอกจากนี้สำหรับผู้สูงอายุ เมื่อถึงเกณฑ์อายุระดับหนึ่ง จะต้องตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความสามารถการขับขี่ด้วย

นอกจากนี้จะมีการเข้มงวดเรื่องการนำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศมาใช้ในประเทศมากขึ้น โดยตามกฎหมายใหม่จะกำหนดกรอบระยะเวลาเช่นเดียวกับต่างประเทศ เช่น ให้สิทธิเพียง 1 ปี หากอยู่เกินกว่านั้นต้องขอใบอนุญาตขับขี่ของไทย ส่วนในหมวดการอนุญาตนั้น กฎหมายใหม่จะปรับเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถบางประเภทให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้มีความเสี่ยงภาวะโรค


รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบกแจ้งว่า สำหรับหมวดของสถานสอนขับรถนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทคนไทยเท่านั้น อายุใบอนุญาต 5 ปี ส่วนสนามฝึกหัดขับรถ ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทคนไทยเท่านั้น อายุใบอนุญาต 10 ปี

ส่วนผู้สอนขับรถต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง มีอายุระหว่าง 25-70 ปี อายุใบอนุญาต 8 ปี
ส่วนหมวดสถานตรวจสภาพรถ ต้องมีใบอนุญาตจากนายทะเบียน มีอายุใช้งาน 5 ปี

ส่วนผู้ตรวจสภาพรถต้องมีใบอนุญาตจากนายทะเบียน มีอายุใช้งาน 3 ปี และต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่วนหมวดรประกอบการขนส่งโดยรถแท็กซี่ หรือรถบริการ ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน อนุญาตเฉพาะนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สหกรณ์จำกัด โดยมีอายุใบอนุญาต 5 ปี

ส่วนอายุรถไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่การจดทะเบียนครั้งแรก โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตสาธารณะด้วย ขณะที่หมวดสถานีขนส่ง จะกำหนดให้กรมการขนส่งทางบกสามารถเข้าไปจัดการสถานีขนส่งได้หากเลิกสถานี หรือประชาชนไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าใช้สถานีได้

ทั้งนี้ ยังมีหมวดการขนส่งโดยรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยกฎหมายใหม่จะกำหนดให้มีคณะกรรมการรถจักรยานยนต์สาธารณะกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจักรยานยนต์สาธารณะประจำจังหวัด โดยบุคคลธรรมดาเท่านั้นจึงจะจดทะเบียนรถตจักรยานยนต์สาธารณะได้ 1 คันต่อ 1 คน

“กฎหมายใหม่จะกำหนดหมวดยานพาหนะทางบกอื่นนอกเหนือจากรถ เพิ่มเติมเข้ามาด้วย เพื่อรองรับการมียานพาหะนะอื่นที่สมควรจะควบคุมดูแล เช่น รถจักรยาน โดยในอนาคตจะต้องออกมาตรการควบคุม เช่น กำหนดให้จดทะเบียน, ต้องมีใบอนุญาตขับขี่, การกำหนดเงื่อนไขการใช้ยานพาหนะ , กำหนดอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงการออกมาตรการห้ามใช้ยานพาหนะในเขตที่กำหนด”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ถึงคิวคนแก่! ทำใบขับขี่ ต้องตรวจสุขภาพด้วย ไม่งั้นทำไม่ได้!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง