Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2563

รวมมิตร คำขวัญวันเด็ก ทุกนายกฯ กว่า 60 ปี ผ่านตากันบ้างไหม จำได้รึเปล่าหนอ?

12 ม.ค. 2562 - 03:08 น.

รวมมิตร คำขวัญวันเด็ก ทุกนายกฯ กว่า 60 ปี ผ่านตากันบ้างไหม จำได้รึเปล่าหนอ?

รวมมิตร คำขวัญวันเด็ก - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

โดยจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 ในส่วนกลางจะจัดที่กระทรวงศึกษาธิการ และที่ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ ของประเทศเรานั้น เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508

ไม่พลาดข่าวเข้มข้น และข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ซึ่งทุกปี จะมีการมอบ "คำขวัญวันเด็ก" ซึ่ง เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 • พ.ศ. 2499 : จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ผู้อื่น

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

 • พ.ศ. 2502 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
 • พ.ศ. 2503 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
 • พ.ศ. 2504 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
 • พ.ศ. 2505 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
 • พ.ศ. 2506 : ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

จอมพล ถนอม กิตติขจร

 • พ.ศ. 2508 : เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
 • พ.ศ. 2509 : เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี
 • พ.ศ. 2510 : อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
 • พ.ศ. 2511 : ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
 • พ.ศ. 2512 : รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
 • พ.ศ. 2513 : เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
 • พ.ศ. 2514 : ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
 • พ.ศ. 2515 : เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
 • พ.ศ. 2516 : เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

 • พ.ศ. 2517 : สามัคคีคือพลัง
 • พ.ศ. 2518 : เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

 • พ.ศ. 2519 : เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

 • พ.ศ. 2520 : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 • พ.ศ. 2521 : เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
 • พ.ศ. 2522 : เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
 • พ.ศ. 2523 : อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 • พ.ศ. 2524 : เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
 • พ.ศ. 2525 : ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
 • พ.ศ. 2526 : รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม
 • พ.ศ. 2527 : รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิดสุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
 • พ.ศ. 2528 : สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • พ.ศ. 2529 : นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • พ.ศ. 2530 : นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • พ.ศ. 2531 : นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

 • พ.ศ. 2532 : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • พ.ศ. 2533 : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
 • พ.ศ. 2534 : รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

นายอานันท์ ปันยารชุน

 • พ.ศ. 2535 : สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

นายชวน หลีกภัย

 • พ.ศ. 2536 : ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2537 : ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2538 : สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 • พ.ศ. 2539 : มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

 • พ.ศ. 2540 : รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

นายชวน หลีกภัย

 • พ.ศ. 2541 : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • พ.ศ. 2542 : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • พ.ศ. 2543 : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
 • พ.ศ. 2544 : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 • พ.ศ. 2545 : เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
 • พ.ศ. 2546 : เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
 • พ.ศ. 2547 : รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียนรักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
 • พ.ศ. 2548 : เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่านขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
 • พ.ศ. 2549 : อยากฉลาด ต้องขยันอ่านขยันคิด

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

 • พ.ศ. 2550 : มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
 • พ.ศ. 2551 : สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 • พ.ศ. 2552 : ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
 • พ.ศ. 2553 : คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
 • พ.ศ. 2554 : รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 • พ.ศ. 2555 : สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
 • พ.ศ. 2556 : รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
 • พ.ศ. 2557 : กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • พ.ศ. 2558 : ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
 • พ.ศ. 2559 : เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
 • พ.ศ. 2560 : เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
 • พ.ศ. 2561 : รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รวมมิตร คำขวัญวันเด็ก ทุกนายกฯ กว่า 60 ปี ผ่านตากันบ้างไหม จำได้รึเปล่าหนอ?
ข่าวที่เกี่ยวข้อง