อย่าแชร์มั่ว! ปศุสัตว์โต้ ขายไข่ ไม่ต้องมีใบอนุญาต บังคับใช้แค่ผู้ค้าคนกลาง

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยกรณีที่มีกระแสข่าววิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า

“ขายไข่ต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท” จนส่งผลให้ประชาชน และผู้ประกอบการค้าขายไข่รายย่อยในพื้นที่ เกิดข้อสงสัยต่อประเด็นดังกล่าวจำนวนมาก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ขอชี้แจงว่า ที่มาของการขอใบอนุญาตค้าไข่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก จึงต้องมีระบบตรวจสอบคุณภาพของไข่ ตั้งแต่แหล่งที่มา กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพไข่จากฟาร์มไปถึงมือผู้บริโภค

นับตั้งแต่ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ กรมปศุสัตว์ได้สร้างระบบงานขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการในการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่ทำให้เกิดภาระความเดือดร้อนต่อเกษตรกร

ปัจจุบันการออกใบอนุญาตค้าขายไข่ กรมปศุสัตว์พิจารณาบังคับใช้เฉพาะกับผู้ค้าคนกลาง หรือล้งไข่ ซึ่งรวบรวมไข่ออกมาจากฟาร์มโดยตรงเพื่อจำหน่ายเท่านั้น สำหรับผู้ค้ารายย่อย ร้านค้าแผงลอย ร้านขายของชำ หรือแผงขายไข่ตามตลาดนัด ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์บังคับว่าต้องขอใบอนุญาตแต่อย่างใด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน