พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ คุณจันทิมา พึ่งบารมี

วันที่ 14 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่ คุณจันทิมา พึ่งบารมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้นุ่น เล่านาทีชีวิต เหตุการณ์สุดโหดร้าย โชคดี หลุยส์ มีสติ
บทความถัดไป‘อาคม’ ลงนามสร้าง สะพานไทย-ลาวแห่งที่ 5 งบ 4 พันล้าน คาดอีก 3 ปีเปิดใช้