Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.พ. 2563

เพิ่มหยุด-13ตค.กับ28กค. เลิกฉัตรมงคล5พค. มติครม.เทิด2ล้นเกล้า เฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวร.10 กับรำลึก"ร.9สวรรคต"

12 เม.ย. 2560 - 07:54 น.

กำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก 2 วัน ครม.มีมติแล้วให้ 28 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ต.ค. เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยกเลิกวันฉัตรมงคลเป็นวันหยุดราชการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพิธีข้ามสะพานโอฆสงสารในพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบ สักการะพระบรมศพรวม 159 วัน มี 6,021,792 คน ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลมากกว่า 492 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชา นุญาตให้องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยวันนี้มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน 44 คณะ แบ่งเป็น 4 รอบ ได้แก่ เวลา 10.00 น., 14.30 น., 17.00 น. และ 19.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักพระราชวังได้เผยแพร่กำหนดการ นายเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัว จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 12 เม.ย. ว่า ในเวลา 13.30 น. พิธีเปิดมณฑลพิธี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จีน 89 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่ม พิธีสรงน้ำดวงพระวิญญาณ ณ มณฑลพิธี พิธีสังวัธยายสุขาวดีวยูหสูตร พิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลา

การนี้ ในเวลา 19.00 น. พิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เสด็จขึ้นทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์จีน 21 รูปสวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพาน พระสงฆ์จีน 21 รูปนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มลงทางบันไดด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตามลงมาพร้อมด้วยพระราชวงศ์ และเจ้าภาพ ประทับพระราชอาสน์ ณ ทิมคดตะวันออก พระสงฆ์จีนสวดพระพุทธมนต์จบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน (ที่หัวสะพาน) ทรงรับกระดาษเงิน-กระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าหน้าที่นำไปเผา พระสงฆ์จีน 21 รูป ตั้งกระบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณ เสด็จข้ามสะพานโอฆสงสาร ขณะนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตามพร้อมด้วยพระราชวงศ์และเจ้าภาพ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อลงท้ายสะพาน พระสงฆ์หยุดยืนสวดด้านข้าง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน ที่บริเวณท้ายสะพาน จากนั้นทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าหน้าที่นำไปเผา

ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯข้ามสะพานจนครบ 3 รอบ ระหว่างข้ามสะพานทรงโปรยเหรียญทั้งหัวและท้ายสะพาน จากนั้นประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนยืนสวดหน้ามณฑลพิธีจบ พระสงฆ์จีน 21 รูป เชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯตาม พร้อมด้วยพระราชวงศ์ และเจ้าภาพ ต่อจากนั้นประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนยืนสวดพระพุทธมนต์จบ ออกจากพระที่นั่ง เสด็จฯไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา และเสด็จฯไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

จากนั้นในเวลา 20.00 น. ประกอบพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) โดยมีพระสงฆ์จีนโปรยทานเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่เวไนยสัตว์ ต่อจากนั้นประกอบพิธีสดับปกรณ์ โดยพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จลงบันไดมุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังบริเวณลานสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ เสด็จไปทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ในพระตำหนักจำลอง ทรงจุดไฟเผาเครื่องกระดาษ เสร็จแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระประเทียบแล้วเสด็จกลับ เป็นอันเสร็จพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันที่ 160 ที่พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนกลุ่มแรกเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีในเวลา 04.50 น. โดยมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง แม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ประชาชนก็ยังคงต่อคิวอย่างไม่ย่อท้อ

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 เม.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 23,330 คน รวม 159 วัน มี 6,021,792 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 2,713,282.25 บาท รวม 159 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 492,351,892.26 บาท

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี อีก 2 วัน ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ โดย สลค.เสนอว่าได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2560 ดังนี้ ควรกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม รวม 2 วัน เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้กำหนดวันสำคัญของชาติไทยเพิ่มเติม ได้แก่ วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวอีกว่า ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล หรือวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบัดนี้ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เพิ่มหยุด-13ตค.กับ28กค. เลิกฉัตรมงคล5พค. มติครม.เทิด2ล้นเกล้า เฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวร.10 กับรำลึก"ร.9สวรรคต"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง