Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 2563

สมัครด่วน! บินฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี อยู่ฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ ได้เงินกลับไทย

27 พ.ย. 2562 - 15:46 น.

สมัครด่วน! บินฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี อยู่ฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ ได้เงินกลับไทย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรไอเอ็ม เจแปน (IM Japan) ปี 2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดยไอเอ็ม เจแปน จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพมหานคร – โตเกียว – กรุงเทพฯ)

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

นายสุชาติ กล่าวว่า ในเดือนแรกผู้ฝึกงานเทคนิคจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 22,200 บาท และ ไอเอ็ม เจแปน จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และผู้ฝึกงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 167,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ กกจ.กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 1.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 2.จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา 3.ผู้ชายความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และผู้หญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 4.น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง 5.สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

6.ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย7.ไม่มีความประพฤติเสียหาย 8.ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” 9.ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง 10.ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือ พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

11.ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 12.สายตาปกติ และไม่บอดสี 13.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัครสอบคัดเลือก 2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 3.บัตรประจำตัวประชาชน 4.ทะเบียนบ้าน 5.หลักฐานการศึกษา 6.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (เพศชาย) 7.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ 1.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร 2.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2562

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยการสมัครในครั้งนี้ศูนย์สอบจะอยู่ที่ จ.ขอนแก่น และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งให้ ไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการเพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สมัครด่วน! บินฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี อยู่ฟรี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ ได้เงินกลับไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง