อาจารย์ ม.นเรศวร เสนอเปิดวิชา "รักชาติยิ่งชีพ" เชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิคนดีมาสอน

9 ม.ค. 2563 - 18:10 น.

อาจารย์ ม.นเรศวร เสนอเปิดวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” เชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิคนดีมาสอน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ม.นเรศวร – เมื่อวันที่ 9 ม.ค. โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ เอกสารการสอนของ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

หลังเตรียมเสนอให้สภามหาวิทยาลัย มีการเปิดสอนในรายวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” My Beloved Country วิชาศึกษาทั่วไป หมวดที่ 1 จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) โดยมี ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พร้อมเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ามาร่วมสอน และบรรยาย ให้นักศึกษา มีรายชื่อดังนี้

 • 1. พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา
 • 2. นาย สุวิทย์ ทองประเสริฐ (พุทธะอิสระ)
 • 3. นาย เสรี สุวรรณภานนท์
 • 4. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
 • 5. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
 • 6. นางหฤทัย ม่วงบุญศรี
 • 7. นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
 • 8. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • 9. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
 • 10. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
 • 11. ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์
 • 12. นางวาสนา นาน่วม
 • 13. นายวันชัย สอนสิริ
 • 14. นาย นุรักษ์ มาประณีต
 • 15. นายอิทธิพร บุญประคอง
 • 16. นายสนธิ ลิ้มทองกุล
 • 17. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
 • 18. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ทั้งนี้ในรายวิชาดังกล่าว ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รายวิชาคือ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของความเป็นชาติไทย สามารถอธิบายแนวคิด
หลักการ องค์ประกอบ โครงสร้างพื้นฐานของการพิทักษ์และพัฒนาชาติอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงความสำคัญของชาติไทย เกิดทัศนคติในการรักชาติ การแสดงออกและประพฤติตัวเพื่อการรักชาติอย่างถูกวิธี

อ่านรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมที่นี่

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อาจารย์ ม.นเรศวร เสนอเปิดวิชา "รักชาติยิ่งชีพ" เชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิคนดีมาสอน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง