ธรรมศาสตร์ ออกข้อกำหนดป้องกันโควิด-19 ในงานรับปริญญา ญาติบัณฑิตห้ามเข้า

10 มี.ค. 2563 - 17:11 น.

ธรรมศาสตร์ ออกข้อกำหนดป้องกันโควิด-19 ในงานรับปริญญา ญาติบัณฑิตห้ามเข้า

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีข้อกำหนดในการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย เนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้การรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา 2561 ในวันที่ 3-4 และวันที่ 9-10 เม.ย.2563 มหาวิทยาได้กำหนดให้ ผู้ที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ คือ บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติหน้าที่ในการซ้อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

โดยห้ามบุคคลตามข้อที่กำหนดไว้เข้าพื้นที่หากเดินทางผ่านพื้นระบาด และพื้นที่ประเทศเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. และผู้ที่มีไข้อุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ

โดยผู้ที่กำหนดไว้ให้เข้าพื้นที่ จะต้องผ่านจุดคัดกรองฝั่งประตูท่าพระอาทิตย์ หรือ ประตูท่าพระจันทร์ โดยผู้ที่มีความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอาจไม่พิจารณาให้เข้าพื้นที่เป็นรายกรณี โดยผู้ที่เข้าพื้นที่จะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสีขาวล้วน หรือ สีอ่อนไม่มีลวดลาย เพื่อสวมใส่ขณะอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และห้ามนำดอกไม้ ของขวัญที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ธรรมศาสตร์ ออกข้อกำหนดป้องกันโควิด-19 ในงานรับปริญญา ญาติบัณฑิตห้ามเข้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง