หึ่งไทยไลอ้อนแอร์ ปลดพนักงาน 169 คน ชี้คนเกินความจำเป็น ใช้ช่องไม่ต้องชดเชย!

20 มี.ค. 2563 - 14:11 น.

หึ่งไทยไลอ้อนแอร์ ปลดพนักงาน 169 คน ชี้คนเกินความจำเป็น ใช้ช่องไม่ต้องชดเชย!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจากสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ แจ้งว่าขณะนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ขยายไปทุกประเทศทั่วโลกได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจสายการบิน ทำให้ปริมาณการเดินทางลดลงจนส่งผลกระทบต่อรายได้ของสายการบิน ดังนั้น ล่าสุดฝ่ายบริหารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้จัดการฝ่ายต่างๆภายในองค์กร

โดยระบุว่าเนื่องจากปัจจุบันสายการบินมีจำนวนเครื่องบินลดลง ส่งผลทำให้จำนวนพนักงานมีมากเกินความจำเป็น ดังนั้นบริษัทจึงตัดสินใจที่จะทำการยกเลิกสัญญากับพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงานของทุกแผนก โดยขอให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวมาทำงานเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 31 มี.ค.2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการแผนกต่างๆ ช่วยอธิบาย และทำความเข้าใจให้พนักงานทดลองงานได้รับทราบถึงความจำเป็นและความยากลำบากของบริษัทในขณะนี้ และขอให้พนักงานทดลองงานทุกคนมาเซ็นต์รับทราบการลาออกภายในวันที่ 25 มี.ค.2563 อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ภายในบริษัทปรับตัวดีขึ้นทางสายการบินอาจจะพิจารณาเสนอให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมงานกับบริษัทอีกครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวจะทำให้พนักงานทดลองงานสายการบินซึ่งปัจจุบัน มีมากกว่า 169 คน ต้องตกงานตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. เป็นต้นไป ถึงแม้ว่ายังทดลองงานไม่ครบ 120 วันตามกฎหมายกำหนด ส่วนสาเหตุที่สายการบินใช้วิธีการเลิกจ้างพนักงานทดลองงานนั้น ก็เนื่องจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปิดช่องให้นายจ้างสามารถเลิกจ้างพนักงานระหว่างที่อยู่ในช่วงระหว่างทดลองงาน 120 วัน ได้โดยไม่ต้องจ่ายชดเชยเลิกจ้าง หากบริษัทมีบอกกล่าวล่วงหน้า โดยคาดว่าบริษัทจะใช้ข้ออ้างว่าพนักงาน ไม่ผ่านการทดลองงาน เนื่องจากผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะการขาดความรู้ ความสามารถหรือคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากพนักงานทดลองงานได้รับทราบคำสั่งของฝ่ายบริหารทุกคนต่างแสดงความไม่พอใจ เพราะเหมือนถูกบีบให้ออก รวมทั้งยังกังวลว่าอาจจะทำให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวมีประวัติที่เสื่อมเสีย หากสายการบินมีการระบุในสัญญาเลิกจ้างว่าเลิกจ้างเพราะลูกจ้างเป็นผู้ขาดความรู้ความสามารถในการทำงาน ซึ่งล่าสุดมีกระแสข่าวว่าพนักงานกว่า 169 คน อาจจะรวมตัวกันฟ้องร้องสายการบินเลิกข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ หึ่งไทยไลอ้อนแอร์ ปลดพนักงาน 169 คน ชี้คนเกินความจำเป็น ใช้ช่องไม่ต้องชดเชย!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง