Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 3 ส.ค. 2563

ชงครม. ขยายสิทธิ์เกษตรกรกลุ่มใหม่ ได้รับ 5 พัน-ยืดเวลาปลูกพืช

11 พ.ค. 2563 - 17:01 น.

ชงครม. ขยายสิทธิ์เกษตรกรกลุ่มใหม่ ได้รับ 5 พัน-ยืดเวลาปลูกพืช

วันที่ 11 พ.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้นำทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ส่งให้สำนักงานเศรษบกิจการเกษตร(สศก.) เพื่อนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ไม่เคยมีทะเบียนเกษตรกร แต่เป็นเกษตรตัวจริง แต่ที่ผ่านมา 1-2 ปีก่อนหน้า รวมถึงปีนี้ประสบภัยแล้งไม่มีน้ำเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวต้องรอน้ำฝนยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/2564 แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร อำนวยความสะดวกและดูแลเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรได้เข้ามายื่นแบบแสดงความจำนงการปลูกพืชได้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน

โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ผ่าน อกม. หรือ ผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พ.ค. 2563 เท่านั้น เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ ก่อน 30 มิ.ย. 2563 ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตามแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค. - ก.ค.2563

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย และ ไม่ซ้ำช้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งสริมการเกษตรเป็นหัวหน้าครัวเรือน กรมปศุสัตว์ และกรมประมงเกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 8,071,216 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.2563

การดำเนินการคัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุง ปี 2563 ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นมา โดยแยกข้อมูลเป็นเกษตรกรดังนี้ เกษตรกรกลุ่ม 1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62/63 ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 6.4 ล้านราย กลุ่มนี้รอเพียงการโอนเงินจาก ธ.ก.ส.เท่านั้นไม่ต้องทำอะไร
อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 2562 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2563 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุด

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ชงครม. ขยายสิทธิ์เกษตรกรกลุ่มใหม่ ได้รับ 5 พัน-ยืดเวลาปลูกพืช
ข่าวที่เกี่ยวข้อง