เปิดช่องอุทธรณ์ กลุ่มอกหักเยียวยาเกษตรกร ขีดเส้นไม่เกิน 31 ส.ค.

13 พ.ค. 2563 - 16:07 น.

เปิดช่องอุทธรณ์ กลุ่มอกหัก เยียวยาเกษตรกร ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เปิดช่องทาง ทั้งที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์ และอีเมล์ ขีดเส้นไม่เกิน 31 ส.ค.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 13 พ.ค. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านราย ภายในวงเงิน 150,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่ 1-15 พ.ค. คาดว่าไม่เกิน 1 ล้านราย


และกลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ขอขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน เนื่องจากภัยแล้ง จึงยังไม่สามารถปลูกพืชได้ในช่วงนี้

สำหรับข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม 1-15 พ.ค. แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลให้ สศก. ภายใน 22 พ.ค. และสศก.ส่งข้อมูลให้ธกส.ภายใน 27 พ.ค. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไป

ส่วนการอุทธรณ์ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เปิดช่องทางการอุทธรณ์ ทั้งที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์ และอีเมล์ ภายใน 31 ส.ค.2563 หรือ 1 เดือนหลังจากจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแอพพลิเคชั่นและแบบฟอร์มในการร้องเรียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดช่องอุทธรณ์ กลุ่มอกหักเยียวยาเกษตรกร ขีดเส้นไม่เกิน 31 ส.ค.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง