Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. 2563

ราชกิจจาฯ เผยระเบียบขนส่ง เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงโควิด ไม่ต้องสอบ

2 ก.ค. 2563 - 07:36 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ต้อง "สอบข้อเขียน-ขับรถ"

วันที่ 1 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงนามโดยจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

โดยสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว เป็นการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม ทดสอบการขับรถ หรือขอต่อใบอนุญาตขับรถ ในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้เพิ่ม บทเฉพาะกาล โดยยกเว้นเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2. ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ" ทั้งนี้ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ต้อง "สอบข้อเขียน-ขับรถ"

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ต้อง "สอบข้อเขียน-ขับรถ"

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ เผยระเบียบขนส่ง เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงโควิด ไม่ต้องสอบ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง