สรรพสามิต ตีตกข้อเสนอ ส.คราฟต์เบียร์ ขอให้ขายเบียร์สดใส่ขวดกลับบ้าน

2 ก.พ. 2564 - 16:58 น.

สรรพสามิต ตีตกข้อเสนอ ส.คราฟต์เบียร์ ขอให้ขายเบียร์สดใส่ขวดกลับไปกินบ้าน เผยอาจมีปัญหาการปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 ก.พ. นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต

กล่าวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต 2 ประเด็น ได้แก่ ขอให้ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกรณีที่ สมาคมคราฟต์เบียร์แห่งประเทศไทย ขอให้ผ่อนปรนกฎห้ามเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ โดยอนุญาตให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายเบียร์สดในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำกลับไปบริโภคที่บ้าน

นายณัฐกร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 157 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น

โดยวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติมาตรานี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานปราศจากการปนเปื้อน ซึ่งหากให้ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุได้อย่างอิสระนอกโรงอุตสาหกรรม อาจมิได้มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพระหว่างการเปลี่ยนแปลงภาชนะเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค


อาจทำให้เบียร์สดดังกล่าว เกิดปัญหาการปนเปื้อนรวมถึงคุณภาพของเบียร์สด อาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างการเปลี่ยนแปลงภาชนะ ดังนั้นการอนุญาตให้ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาชนะ บรรจุเบียร์สดได้อย่างอิสระ อาจส่งผลต่อผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ส่วนการขอแบ่งชำระภาษีเป็นงวด ๆ นั้น จะเกิดความเสี่ยงในการติดตามเรียกเก็บภาษีในภายหลัง เนื่องจากมีการนำสินค้านำเข้าที่ยังไม่ได้ชำระภาษีออกไปจำหน่าย ส่งผลให้การควบคุม ติดตามสินค้าดังกล่าวให้มาชำระภาษีจะดำเนินการได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบริโภคต่าง ๆ รวมถึงคราฟต์เบียร์ด้วย

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สรรพสามิต ตีตกข้อเสนอ ส.คราฟต์เบียร์ ขอให้ขายเบียร์สดใส่ขวดกลับบ้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง