ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดความเร็วรถ วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า100กม./ชม.

11 มี.ค. 2564 - 10:59 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กำหนดอัตราความเร็วรถ วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 11 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผย เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ลงนามโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(1) แห่งพ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ มีสาระสำคัญ เช่น

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องเดินรถขึ้นไปมีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนตามที่ผู้อำนวยการทางหลวงประกาศกำหนด


ข้อ 3 อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทตาม ข้อ 2 มีดังต่อไปนี้ อาทิ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกินสิบห้าคนให้ใช้ความเร็วไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบาศก์เชนติเมตรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กำหนดอัตราความเร็วรถ วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กำหนดอัตราความเร็วรถ วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดความเร็วรถ วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า100กม./ชม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง