รวมภาพหาดูยากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

20 ต.ค. 2559 - 10:44 น.

หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ได้รวบรวมภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ในช่วงเวลาที่ทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ ที่ (คลิก)

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะทรงพระเยาว์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะทรงพระเยาว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรควายเหล็ก และกิจการในสวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรควายเหล็ก และกิจการในสวนจิตรลดา

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่พระที่นั่งอุดรภาค พระราชวังดุสิต และโรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช 2499 – 2509

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่พระที่นั่งอุดรภาค พระราชวังดุสิต และโรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช 2499 – 2509

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินในการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินในการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในการพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในการพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชครูวามเทพมุนีฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระคเณศร์ พระนารายณ์ พระพรหม และพระราชทานเงินให้แก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชครูวามเทพมุนีฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระคเณศร์ พระนารายณ์ พระพรหม และพระราชทานเงินให้แก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดร้อยเอ็ด และทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

วันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดร้อยเอ็ด และทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ที่มา หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รวมภาพหาดูยากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง