รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ มช. ยืนส่งใจให้ ‘พรพิมล’ ผู้ต้องหา ม.112 เรียกร้องสิทธิประกันตัว ที่หน้าทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 เม.ย. ที่หน้าทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำกิจกรรม ยืนให้กำลังใจ ‘พรพิมล’ ผู้ต้องหาคดี 112 และยืนยันสิทธิในการประกันตัว พร้อมด้วยนักกิจกรรมชาย อีก 2 ราย

โดยมีการชูป้ายข้อความ ระบุว่า “รัฐธรรมนูญ 2560 ม.29 วรรค 3 การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลย ให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี”

โดยแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง” ระบุว่า ยืนยันสิทธิในการประกันตัวตามรัฐธรรมนูญ

กรณีไม่ให้ประกันตัว “พรพิมล” ด้วยการให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นคดีที่มีโทษสูงเกินกว่า 10 ปี เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม

ซึ่งกำหนดว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้”

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี และหากข้อเท็จจริงในคดีปรากฏอย่างชัดเจน ว่าผู้ต้องหามิได้มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นการหลบหนีก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะคุมขังผู้ต้องหาไว้ อันเป็นการกระทำที่ขัดกับสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างสำคัญ

ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในเวลานี้ มิได้เรียกร้องให้ทำหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด หากเป็นเพียงการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น

ปล. ขอเชิญร่วมเขียนจดหมายให้กำลังใจกับผู้ต้องหาในการเผชิญหน้ากับกลไกทางกฎหมายในครั้งนี้ โดยจะได้มีการรวบรวมและนำส่งให้กับผู้ต้องหาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หน้าทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่
2 เมษายน 2564

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน