กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งว่าง 200,000 อัตรา เผย 10 อันดับ งานว่าง ที่นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องการมากที่สุด สมัครผ่านช่องทางนี้

จากสถานการณ์แรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ล่าสุดรัฐบาล โดย กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันมาโดยตลอด ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือน และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุก

ล่าสุดได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน ซึ่งขณะนี้ ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงานแบบเต็มเวลา จำนวน 225,207 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่

  • 1.แรงงานด้านการผลิต
  • 2.แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป
  • 3.แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ
  • 4.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
  • 5.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
  • 6.พนักงานบริการลูกค้า
  • 7.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ
  • 8.ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
  • 9.ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
  • 10.เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ www.ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน