กรุงไทยแจงแล้ว แอพฯเป๋าตัง ให้กดยอมรับเงื่อนไข เตรียมแก้ให้คนกดไปแล้วยกเลิกได้

7 มิ.ย. 2564 - 17:36 น.

กรุงไทยแจงแล้ว แอพฯเป๋าตัง ให้กดยอมรับเงื่อนไข เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ พัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า ชี้เตรียมแก้ให้คนกดไปแล้วยกเลิกได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 ธนาคารกรุงไทย ได้อัพเดตแอพพลิเคชันเป๋าตัง โดยให้ผู้ใช้กดยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ผู้ใช้แอพพลิเคชันเกิดความกังวลใจว่าจะมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือไม่ และจะกระทบกับการรับสิทธิมาตรการของรัฐหรือไม่นั้น

ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า แอพพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ ให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการตรวจสอบยืนยันตัวตนในโครงการภาครัฐ ยืนยันข้อมูลในข้อ 1 และ 2 เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ พัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า

โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมได้ ธนาคารยืนยันพร้อมพัฒนาระบบให้สามารถกดยกเลิกได้ต่อไป ส่วนข้อ 3 ต้องกดยินยอมเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและทุจริตในโครงการรัฐ

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า จากกรณีที่ธนาคารได้อัพเดตแอพพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด โดยให้ผู้ใช้งานให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ธนาคารขอเรียนชี้แจงดังนี้

1.แอพพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ กำหนดให้ผู้ใช้งาน “ให้ความยินยอม” เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยข้อมูลส่วนนี้ธนาคารใช้เพื่อวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอพฯ เป๋าตัง

หากผู้ใช้งาน “ไม่สะดวก” ให้ความยินยอม สามารถเลือก “ไม่ยินยอม” ได้ โดยไม่กระทบกับการใช้งานแอพฯ เป๋าตังแต่อย่างใด และธนาคารจะพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานที่เลือกให้ความยินยอมไปแล้ว สามารถยกเลิกในส่วนนี้ได้ เพื่อลดความกังวลของผู้ใช้งาน


​2.การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลในข้อ 3 เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ซึ่งมีอยู่ในแอพฯ เป๋าตังเวอร์ชั่นเดิมอยู่แล้ว ส่วนนี้ผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ควรพิจารณาเลือก “ให้ความยินยอม” เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ

​สำหรับผู้ใช้งานที่ “ไม่ยินยอม” ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภาครัฐได้ เพราะจะไม่สามารถทราบได้ว่าท่านคือบุคคลผู้มีสิทธิตามแต่ละเกณฑ์ของรัฐจริงหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอัพเดตแอพพลิเคชันเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ได้ให้ผู้ใช้บริการ อ่านและเลือกยอมรับเงื่อนไข 3 ข้อ โดยระบุข้อความว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ 1.เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับท่าน ให้ท่านได้รับประโยชน์จากข่าวสารสำคัญ โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เติมเต็มความต้องการของท่าน จากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น

2.เพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร จากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น และ 3.เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของท่าน กรณีเอกสารที่ระบุตัวตนเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นใดที่ออกโดยราชการของท่าน มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เชื้อชาติ ศาสนา โดยธนาคารจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นสำคัญ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การอัพเดตแอพพลิเคชั่น เป็นการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ไม่เกี่ยวข้องกับ g-wallet หรือมีผลกับโครงการของรัฐ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ กรุงไทยแจงแล้ว แอพฯเป๋าตัง ให้กดยอมรับเงื่อนไข เตรียมแก้ให้คนกดไปแล้วยกเลิกได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง