สภากาชาดไทย แจงไทม์ไลน์จัดซื้อโมเดอร์นา ล้านโดส ไม่ได้ตัดยอดจากอภ.

18 ก.ค. 2564 - 19:58 น.

สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย จำนวน 1 ล้านโดสซึ่งมีผู้เข้าใจว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อ จำนวน 5 ล้านโดสและสภากาชาดไทย ขอแบ่งสรรวัคชีนโควิด-19 โมเดอร์นา จาก ยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโดสนั้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ขอเรียนว่า สภากาชาดไทยได้ดำเนินการติดต่อขอสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา กับบริษัทผู้แทนจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เมื่อรัฐบาลมอบให้องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการจัดซื้อและนำเข้าวัคชีนโควิด-19 โมเดอร์นา บริษัทผู้แทนจำหน่ายจึงได้ขอให้องค์การเภสัชกรรม ได้สั่งวัคชีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ล้านโดสให้สภากาชาดไทยด้วย

โดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายได้แจ้งยืนยันกับองค์การเภสัชกรรมตั้งแต่ต้นว่า วัคชีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่จะเข้ามาปลายปีนี้ เป็นของสภากาชาดไทย จำนวน 1 ล้านโดส ดังนั้น การสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดสของสภากาขาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนต่างหากจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส

สภากาชาดไทย ขอเรียนว่า สภากาชาดไทยในฐานะองค์การสาธารณกุศลมีภารกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการด้านมนุษยธรรม มีความพยายามในการจัดหาวัคนโควิด-19 เพิ่มเสริมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้ สภากาขาดไทยได้พิจารณากลุ่มคนเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคชีนโควิด-19 ในลำดับแรก ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในด่านหน้าและมีความเสี่ยง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงวัคซีนได้

โดยสภากาชาดไทย โรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มคนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข ว่าจะไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่นำวัคซีนไปจำหน่ายต่อ

อนึ่ง งบประมาณการดำเนินการดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากเงินสะสม เงินบริจาคของสภากาชาดไทย และเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สภากาชาดไทย ในอัตราเดียวกันกับที่สภากาขาดไทยต้องชำระให้องค์การเภสัชกรรม โดยสภากาชาดไทยได้จัดตั้ง “กองทุนสำหรับการจัดซื้อวัคชีนและยาโควิด-19 เพื่อประชาชน” สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

สภากาชาด แจง วัคซีนโมเดอร์นา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สภากาชาดไทย แจงไทม์ไลน์จัดซื้อโมเดอร์นา ล้านโดส ไม่ได้ตัดยอดจากอภ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง